Från snårskog till effektiva beslut

Vägen till ett väl genomarbetat beslutsunderlag

Expectations. Exceeded.

Beslut med djupa rötter

Nytt affärssystem krävde grundläggande förankring i hela organisationen

Expectations. Exceeded.

Spinna trådar mellan verksamheter

En ny arbetsmetod gav långtverkande effekter i hela organisationen

Expectations. Exceeded.

Med örnblick på verksamheten

Gemensam begreppsmodell och högre informationskvalitet, gav en överblickbar verksamhet

Expectations. Exceeded.

Offentliga trygghetssystem

Grundlig förstudie gav högre säkerhet på flera nivåer

Expectations. Exceeded.

Många strån blir en gemensam stack

Nytt affärssystem förenade verksamhetens fabriker med 1000 anställa över hela Sverige

Expectations. Exceeded.

När alla flyger mot samma mål

Integrerat verksamhetsledningssystem med lättillgänglig information resulterade i en gemensam bild av verksamheten.

Expectations. Exceeded.

Nya metoder når nya höjder

Väl förankrat förändringsprogram ledde företaget till en större marknadsandel

Expectations. Exceeded.

Samarbete krävde tydliga mål

Tydliga målbilder ledde till ökad produktivitet och minskad logistikkostnad

Expectations. Exceeded.

Att bygga för hållbarhet

En nybyggnation av en infektionsklinik kräver både förberedelse och förståelse av effekterna

Expectations. Exceeded.

En samordnad kärna för effektivare arbete

Samordnade projekt ledde till tryggare beslutsfattare

Expectations. Exceeded.

Effektfull kompass inför framtiden

Samverken gav delaktiga beslut

Expectations. Exceeded.

Samordnat arbete gav effektivt stöd

Ökat internationellt samarbete krävde mer resurser

Expectations. Exceeded.

Samarbete gav engagerat beslutsfattande

Gemensam lönehantering krävde samsyn av alla inför det kommande beslutet

Expectations. Exceeded.

Haverier skapade förseningar

Konkreta åtgärder gav önskade resultat

Expectations. Exceeded.

Med logistik på radarn

Framtagning av ett nytt robotradarsystem krävde stor kunskap i underhållsfrågor

Expectations. Exceeded.

Värdeskapande driftsäkerhet

Implementering av nya arbetssätt gav metoder och verktyg för en effektivare verksamhet

Expectations. Exceeded.

Med fokus på ledarskap

Utveckling inom ledarskap gav möjligheter och verktyg i det dagliga arbetet

Expectations. Exceeded.

Stärkt ledning med tydliga syften

En kartläggning av framgångsfaktorer effektiviserade arbetet

Expectations. Exceeded.

Helhetssyn ökade kapaciteten

Noggrann granskning av verksamheten resulterade i en minskning av kapitalbindningen med 65% inom två år

Expectations. Exceeded.

Nya perspektiv gav stora förändringar

Förändrade transportlösningar ledde till stora kalkylerade besparingar

Expectations. Exceeded.

Utvecklingsarbete resulterade i 45% reducerad kapitalbindning

Analys ledde till ökad leveranssäkerhet, förkortade leveranstider och minskade transportkostnader

Expectations. Exceeded.

En städad miljö

Ny struktur bröt invanda mönster i kommunens miljöarbete

Expectations. Exceeded.

Samarbete gav nöjdare kunder

Tre kommuner ökade effektiviteten, samtidigt som både enskilda och gemensamma behov uppfylldes

Expectations. Exceeded.

Effektiv IT-utveckling med förankring i verksamheten

Bättre, mer kostnadseffektiv och stabil utveckling av IS/IT genom en tydlig handlingsplan

Expectations. Exceeded.
SENASTE NYTT

Service Management

Ett kundfokuserat arbetssätt i att leda, styra och utveckla verksamheten
» Läs mer

Dags att boka din kompetensutveckling för 2016

Utvecklande Ledarskap och Förändringsledning hos Actea
» Läs mer
 
Se fler nyheter